Tag Archives: metan

Inne przyczyny wzdęć

Oprócz powietrza połykanego w jelitach i żołądku mogą pojawiać się gazy powstałe podczas nieprawidłowego lub trudnego procesu trawienia. Wodór i metan to dwa podstawowe gazy, które uwalniane są w trakcie fermentacji w przewodzie pokarmowym. Do fermentacji dochodzi kiedy w organizmie brakuje odpowiednich enzymów do trawienia zjedzonych elementów. Może to być spowodowane czynnikami genetycznymi lub chorobowymi.