Inne przyczyny wzdęć

Oprócz powietrza połykanego w jelitach i żołądku mogą pojawiać się gazy powstałe podczas nieprawidłowego lub trudnego procesu trawienia. Wodór i metan to dwa podstawowe gazy, które uwalniane są w trakcie fermentacji w przewodzie pokarmowym. Do fermentacji dochodzi kiedy w organizmie brakuje odpowiednich enzymów do trawienia zjedzonych elementów. Może to być spowodowane czynnikami genetycznymi lub chorobowymi.

W przypadku problemów z trzustką zaczyna w organizmie brakować wielu enzymów i wzdęcia mogą być jednym z pierwszych wskaźników jej niedoczynności. Nagromadzenie metanu i wodoru może mieć też całkowicie neutralne przyczyny jeśli zjemy groch, kapustę lub im podobne warzywa. Są one ciężko strawne i niemal zawsze po ich zjedzeniu dochodzi do pozostawania w różnych miejscach jelit drobnych resztek, które przez prawidłowym wchłonięciem muszą najpierw sfermentować. Stąd tak duże ilości uwalnianego niezwykle nieprzyjemnie pachnącego metanu po zjedzeniu fasoli.

Objawy jak przy wzdęciu mogą także wystąpić bez powstania nagromadzenia gazu. Mówi się wtedy o zespole jelita drażliwego, którego podłoży należy szukać na tle nerwowym mając na uwadze ścisłe połączenie jelita cienkiego z mózgiem.

Wzdęć spodziewać się można także w trakcie leczenia antybiotykowego, które niszczy bakterie w organizmie bez rozróżnienia na „dobre” i „złe”. Powoduje to ograniczenie naturalnej flory bakteryjnej jelit co w dalszej kolejności powoduje spowolnienie trawienia, zaleganie pokarmu i jego fermentację.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *